Znaleziono 3 artykuły

Anna Jędrzychowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II Anna Jędrzychowska Ewa Poprawska s. 137-147
Renty z tytułu szkód na osobie : tendencje i wyzwania w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej Anna Jędrzychowska Ilona Kwiecień s. 222-245
Ryzyko związane z realizacją miękkich projektów realizowanych ze środków unijnych Anna Jędrzychowska s. 769-781
    Zacytuj
  • Udostępnij