Znaleziono 2 artykuły

I. J.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nad rękopisem >>Niepożegnanych<< Adama Grzymały-Siedleckiego", Jerzy Konieczny, [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku", red. nauk. J. Konieczny, Bydgoszcz 1972 : [recenzja] I. J. Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 203
"Starożytność i średniowiecze w powieści historycznej dwudziestolecia międzywojennego", Jan Malinowski, [w:] "Z problematyki gatunków i prądów literackich XIX i XX wieku", red. nauk. J. Konieczny, Bydgoszcz 1972 : [recenzja] I. J. Jan Malinowski s. 203