Znaleziono 2 artykuły

Jarosław Jańczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia europejskie jako element internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej Timm Beichelt Jarosław Jańczak s. 51-62
Integracja i dezintegracja w Europie Środkowej. Graniczne miasta bliźniacze jako laboratoria współpracy transgranicznej Jarosław Jańczak s. 265-279