Znaleziono 1 artykuł

Elżbieta Jackowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Utopia i antyutopia w >>Trylogii księżycowej<< Jerzego Żuławskiego", Elżbieta Jackowska, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne" Seria 1,z.104, Łódź 1974 : [recenzja] Barbara Koblik Elżbieta Jackowska (aut. dzieła rec.) s. 192