Znaleziono 4 artykuły

Joanna Jancz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan poinformowania polskiego społeczeństwa oraz rola politycznego zaangażowania w świetle akcesji Polski do Unii Europejskiej Joanna Jancz Katarzyna Kuprianiec Agata Przemieniecka Katarzyna Smolińska s. 349-363
"Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa", red. Zbigniew Czachór, Joanna Jancz, Poznań 2016 : [recenzja] Anna Siuda Zbigniew Czachór (aut. dzieła rec.) Joanna Jancz (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych", Michał Chorośnicki, Janusz Józef Węc, Agnieszka Czubik, Aleksander Głogowski, Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Agnieszka Nitszke, Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, Marcin Tarnowski, Kraków 2013 : [recenzja] Joanna Jancz Michał Chorośnicki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Czubik (aut. dzieła rec.) Aleksander Głogowski (aut. dzieła rec.) Iwona Krzyżanowska-Skowronek (aut. dzieła rec.) Agnieszka Nitszke (aut. dzieła rec.) Ewa Szczepankiewicz-Rudzka (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnowski (aut. dzieła rec.) Janusz Józef Węc (aut. dzieła rec.) s. 427-429
"10 lat Polski w Unii Europejskiej", Jerzy Babiak, Poznań–Środa Wielkopolska 2014 : [recenzja] Joanna Jancz Jerzy Babiak (aut. dzieła rec.) s. 593-594