Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Janeczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja logiki w wielkiej encyklopedii francuskiej : studium z historii recepcji Stanisław Janeczek s. 5-24
Integralność poznania ludzkiego w ujęciu Błażeja Pascala : z dziejów filozofii zdrowego rozsądku Stanisław Janeczek s. 5-73
"Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje - krytyka", red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014 : [recenzja] Patrycja Burba Stanisław Janeczek (aut. dzieła rec.) Anna Starościc (aut. dzieła rec.) s. 83-90
Nauczanie antropologii filozoficznej w okresie Oświecenia Stanisław Janeczek s. 127-141