Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Janicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potoczna percepcja ruchliwości międzypokoleniowej : analiza porównawcza lat 1976-1980 Krystyna Janicka s. 11-32
Nierówności w procesie osiągania pozycji społecznej Krystyna Janicka s. 85-104
"Stanisław Ignacy Witkiewicz a surrealizm", Krystyna Janicka [w:] "Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Ruchliwość międzypokoleniowa i jej korelaty : z badań nad ludnością miejską", Krystyna Janicka, Wrocław 1976 : [recenzja] Anna Kubiak Krystyna Janicka (aut. dzieła rec.) s. 377-379