Znaleziono 3 artykuły

Anna Jargiełło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomiczna ocena produkcji chmielarskiej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych makroregionu środkowo-wschodniego Anna Jargiełło s. 255-261
Koszty i opłacalność produkcji chmielu w gospodarstwach indywidualnych Anna Jargiełło s. 373-384
Uwagi metodyczne rachunku kosztów pośrednich w produkcji chmielarskiej Anna Jargiełło s. 421-431