Znaleziono 3 artykuły

Danuta Jastrzębska-Golonka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sfera sacrum w baśniach Hansa Christiana Andersena Danuta Jastrzębska-Golonka s. 128-138
Kraina szczęśliwości czyli wątki religijne w wybranych baśniach Hansa Chrystiana Andersena Danuta Jastrzębska-Golonka s. 165-178
Obraz anioła w wybranych utworach literatury romantycznej i współczesnej oraz w języku Danuta Jastrzębska-Golonka s. 249-267