Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Jaworski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja o nowych aktach prawnych w zakresie kultury Tadeusz Jaworski s. 34-39
Uchwała Rady Ministrów w sprawie wykorzystania zabytków nieruchomych na cele użytkowe Tadeusz Jaworski s. 91-99
Nowe akty prawne w zakresie kultury Tadeusz Jaworski s. 99-103
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Tadeusz Jaworski s. 108-112
Ustawa o terenowych funduszach odnowy zabytków Tadeusz Jaworski s. 257