Znaleziono 4 artykuły

Witold Jedynak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ reorganizacji parafii w Rzeszowie na oddziaływanie duszpasterskie Kościoła lokalnego Witold Jedynak s. 121-149
Miejsce i rola świeckich w apostolskiej działalności Kościoła w świecie Witold Jedynak s. 131-140
Troska biskupa Józefa Sebastiana Pelczara o katolickie wychowanie młodego pokolenia Witold Jedynak s. 223-234
"Lokalne społeczności parafialne w Rzeszowie : studium socjologiczno-pastoralne", Witold Jedynak, Rzeszów 2012 : [recenzja] Stanisław Nabywaniec Witold Jedynak (aut. dzieła rec.) s. 431-438