Znaleziono 15 artykułów

Marcin Jewdokimow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenie (post)industrialne - pomiędzy kryzysem a rozwojem Jacek Gądecki Marcin Jewdokimow s. 7-13
Dziedzictwo klasztorów w perspektywie twórczości Michela Foucaulta Marcin Jewdokimow s. 17-29
Study of the heritage of dissolved monasteries in local collective memories Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 19
Miejsce i rola klasztoru bernardynów w pamięci zbiorowej społeczności lokalnej Opatowa : studium przypadku Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 43-62
"Rozstępy" przyszłości : o trudnych powiązaniach technologii, kultury i natury Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 133-152
Miejsce klasztoru w Wąchocku w lokalnej pamięci zbiorowej Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 189-216
Międzynarodowa konferencja "Memory, Culture and Religion", Warszawa, 15 V 2013 r. Marcin Jewdokimow s. 413-414
Kulturowe a turystyczne badania obiektów historycznych : uwagi na marginesie książki Łukasza Musiaki, "Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013, ss. 201, il. Marcin Jewdokimow Łukasz Musiaka (aut. dzieła rec.) s. 417-422
Międzynarodowa konferencja Religious Heritage and Tourism, Kowno, 17 X 2013 r. Marcin Jewdokimow s. 418-419
Dziedzictwo kulturowe klasztorów w perspektywie społecznej : materialne i symboliczne znaczenie wybranych klasztorów dla społeczności lokalnych : założenia projektu oraz sprawozdanie z badań terenowych w Wierzbniku w dniach 24-25 IX 2012 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 418-422
Zespół V : sprawozdanie z prac w dniach 1 V–31 X 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 457-458
Sprawozdanie z prac w dniach 1 VI–30 X 2014 r. Marcin Jewdokimow s. 465-466
Zespół V : sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 V 2014 r. Marcin Jewdokimow s. 479
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 r. Marcin Jewdokimow Barbara Markowska s. 505-506
Niedom : przekraczanie idei domu rodzinnego w mieszkaniu migracyjnym Marcin Jewdokimow Magdalena Łukasiuk s. 530-540