Znaleziono 15 artykułów

Maciej Jońca

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie: Gajus i jego „Instytucje”: niekończąca się rozmowa Maciej Jońca s. 7-10
Aleksander Cukrowicz’s contribution to the Polish translation of Gaius’ “Institutiones” and other works Maciej Jońca s. 49-60
Data uchwalenia "lex Pompeia de parricidiis" Maciej Jońca s. 83-94
Poena cullei : kara czy rytuał? Maciej Jońca s. 83-100
"<In> iis qui ad me tamquam christiani deferebantur, hunc sum secutus modum" : środki dowodowe zastosowane w procesie chrześcijan pontyjskich w relacji Pliniusza Młodszego (Ep. 10,96) Maciej Jońca s. 99-115
Piękno zawsze pomaga Maciej Jońca Dario Mantovani s. 205-214
Problem podwójnego obywatelstwa egipskiego terapeuty Harpokrasa (Plin., Ep. 10,5;6;7;10) : tekst - tłumaczenie - komentarz Maciej Jońca Agata Łuka s. 211-219
Obronimy się Maciej Jońca Joseph Mélèze-Modrzejewski s. 213-234
Fundament jest jeden Maciej Jońca Paul du Plessis s. 219-230
"Sekretarze ‘ab epistulis’ i ‘a libellis’ w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne", K. Kłodziński, Toruń 2011 : [recenzja] Maciej Jońca K. Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 232-236
Rodzina i prawo w egipskich parirusach Maciej Jońca Paweł Szarek s. 307-323
Prawo jest wszędzie Hans Hattenhauer Maciej Jońca s. 317-326
Przedmiot irrelewantny, konwencjonalne kłamstwo et cetera... Maciej Jońca s. 341-362
"Materiali per un corso di esegesi delle fonti del diritto romano", Marisa De Filippi, Bari 2008 : [recenzja] Maciej Jońca Marisa De Filippi (aut. dzieła rec.) s. 353-356
Wykład prof. Gerharda Thüra pt. "Wards and guardians in Athenian law", Kraków 20 listopada 2007 roku Maciej Jońca s. 410-413