Znaleziono 4 artykuły

Maria Juda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mapy ziem polskich w dawnej typografii europejskiej Maria Juda s. 45-63
Stemmata w drukach lubelskich XVII-XVIII wieku Maria Juda s. 99-112
Przywileje drukarskie jako źródło do dziejów książki Maria Juda s. 339-354
Forum Bibliotek Medycznych 2010 R. 3 nr 2 (6) Maria Juda s. 649-653