Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Judycka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ideały wychowawcze w Polsce po II wojnie światowej - ewolucja czy rewolucja? Małgorzata Judycka s. 39-61
Problematyka dyscypliny szkolnej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka Małgorzata Judycka s. 41-58
Ochrona dziecka na tle konfliktu zbrojnego w byłej Jugosławii Małgorzata Judycka s. 185-204