Znaleziono 8 artykułów

Piotr Jurzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane elementy napastliwej polemiki antyariańskiej w Orationes contra Arianos św. Atanazego Wielkiego na tle literackiej tradycji inwektywy Piotr Jurzyk s. 179-195
Niedziela Chrztu Pańskiego, „To jest mój Syn umiłowany” Piotr Jurzyk s. 217-218
14. niedziela zwykła, Więź z Bogiem Piotr Jurzyk s. 255-257
15. niedziela zwykła, Jesteśmy głosicielami Ewangelii Piotr Jurzyk s. 257-258
16. niedziela zwykła, Troska o wypoczynek Piotr Jurzyk s. 259-260
21. niedziela zwykła, Słowa życia wiecznego Piotr Jurzyk s. 315-317
31. niedziela zwykła, „Słuchaj, Izraelu!” Piotr Jurzyk s. 333-334
4. niedziela Adwentu, „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” Piotr Jurzyk s. 345-346