Znaleziono 5 artykułów

Magdalena Katarzyna Kąkol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawy teoretyczne i realizacja polityki fiskalnej w strefie euro Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 81-102
Prowzrostowy potencjał wewnętrznego rynku usług Unii Europejskiej Magdalena Katarzyna Kąkol s. 111-126
Efektywność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Unii Europejskiej Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 123-132
Historyczne doświadczenia w tworzeniu unii walutowych Magdalena Katarzyna Kąkol s. 177-190
Koncepcja konkurencji według szkół austriackiej i chicagowskiej - analogie i różnice Magdalena Katarzyna Kąkol s. 201-218