Znaleziono 8 artykułów

Urszula Kęsikowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Szatan" i synonimy w poezji Młodej Polski Urszula Kęsikowa s. 162-168
Nazwy własne w utworach Jana Piepki Urszula Kęsikowa s. 171-182
Biblijne nazwy własne w porównaniach i metaforach Juliusza Słowackiego Urszula Kęsikowa s. 173-182
Etnonimy w poezji i dramacie Juliusza Słowackiego Urszula Kęsikowa s. 183-198
Zoonimy w utworach Marii Rodziewiczówny Urszula Kęsikowa s. 201-213
Rzeczowniki od wyrażeń z przyimkiem bez- o znaczeniu przestrzennym w poezji Młodej Polski Urszula Kęsikowa s. 203-216
O pewnym typie porównań w Remusie Majkowskiego Urszula Kęsikowa s. 246-254
Rzeczowniki z sufiksem -isko w języku Słowackiego Urszula Kęsikowa s. 295-309