Znaleziono 1 artykuł

K. Kłodziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Sekretarze ‘ab epistulis’ i ‘a libellis’ w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne", K. Kłodziński, Toruń 2011 : [recenzja] Maciej Jońca K. Kłodziński (aut. dzieła rec.) s. 232-236