Znaleziono 1 artykuł

Sylwia Kłosowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z konferencji "Jak uczyć by nauczyć? W poszukiwaniu najlepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii", UKSW, Warszawa, 23-24 września 2011 r. Sylwia Kłosowicz s. 184-193