Znaleziono 1 artykuł

Stanisław Kałdon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka kaznodziejstwa na ziemiach polskich pod zaborem austriackim na przełomie XIX i XX wieku Stanisław Kałdon s. 35-54