Znaleziono 3 artykuły

Karol Daniel Kadłubiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kultura ludowa a literatura ludowa", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 199
"Niektóre aspekty socjologiczne badań folklorystycznych", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "Z zagadnień twórczości ludowej", pod red. R. Górskiego, J. Krzyżanowskiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 226
"Gawędziarz cieszyński Józef Jeżowicz", Karol Daniel Kadłubiec, Ostrava 1973, Wydawictwo «Profil», ss. 442, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr. : [recenzja] Krzysztof Wrocławski Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 294-300