Znaleziono 1 artykuł

Juchan Kahk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kriestijanoskoje dwiżenije i kriestijanskij wopros w Estonii w końce XVIII i w pierwoj czetwierti XIX wieka", Juchan Kahk, Tallin 1962 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juchan Kahk (aut. dzieła rec.) s. 344-346