Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Kalinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z sesji "Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich - świadectwa przeszłości" Krzysztof Kalinowski s. 137-139
Sprawdzanie wiadomości z zakresu chemii a sprawność językowa studentów w grupach medycznych w SJPC UŁ Krzysztof Kalinowski Ewa Mendak s. 193-203
Skrypt do nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego : rys historyczny Krzysztof Kalinowski Aneta Romańska s. 475-483