Znaleziono 3 artykuły

Szczepan Kalinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacje społeczne i prasa w akcji promocji legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w okresie II Rzeczypospolitej Szczepan Kalinowski s. 19-46
Rola administracji w propagowaniu legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939 Szczepan Kalinowski s. 161-195
Lokalni liderzy i ich wpływ na rozwój turystyki w regionie południowego Podlasia Grzegorz Godlewski Szczepan Kalinowski s. 511-520