Znaleziono 18 artykułów

Renata Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Swoboda korzystania z miejsc publicznych na przykładzie morza i wybrzeża morskiego Renata Kamińska s. 63-83
Organizacja ‘cura urbis’ w Rzymie w początkach pryncypatu Renata Kamińska s. 73-95
Ochrona dróg publicznych przez urzędników rzymskich Renata Kamińska s. 75-96
Ochrona miejsc świętych w prawie rzymskim Renata Kamińska s. 79-93
Zjawisko kradzieży wody publicznej w starożytnym Rzymie Renata Kamińska s. 87-116
"Cura aquarum" w prawie rzymskim Renata Kamińska s. 93-111
"Totam urbem tuendam esse commissam" (Cic., in Verr. 2,5,36) : the Aediles as Guardians of Order in Republican Rome Renata Kamińska s. 177-198
"Cuius regio eius religio?" : Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 22-24.9.2006 r. Renata Kamińska s. 185-188
Kontrowersje wokół urzędów i urzędników miasta Rzymu Renata Kamińska s. 197-217
"Grabież ołtarza wita Stwosza", Stanisław Waltoś, Warszawa 2015 : [recenzja] Renata Kamińska Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 229-241
"Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu", Renata Kamińska, Warszawa 2010 : [recenzja] Elżbieta Ejankowska Renata Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 233-240
Ogólnopolskie sympozja rzymianistów Renata Kamińska s. 235-237
"Studi sugli acquedotti pubblici romani", I : "La struttura giuridica", II : "L'organizzazione giuridica", Franco Vallocchia, Napoli 2012 : [recenzja] Renata Kamińska Franco Vallocchia (aut. dzieła rec.) s. 239-248
VIII Lubelskie sympozjum naukowe rzymskiego prawa karnego, „Prawo karne i polityka w państwie rzymskim”, Lublin, 16-17 maja 2014 r. Renata Kamińska s. 249-251
Zjazd Katedr Prawa Rzymskiego : Sucha Beskidzka 8-12 czerwca 2005 r. Renata Kamińska s. 298-301
"Finis legis Christus. T. 1, 2", red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński, Warszawa 2009 : [recenzja] Renata Kamińska Jan Krajczyński (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 331-342
Konferencja poświęcona pamięci profesora Henryka Kupiszewskiego (1927-1994) – "Roman law and legal knowledge” Renata Kamińska s. 347-349
VI Lubelskie Sympozjum na temat prawa karnego w starożytności - "Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu", Lublin, 13-15 czerwca 2007 r. Renata Kamińska s. 371-374