Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Kamieniecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział lubelskiego oddziału Banku Handlowego S.A. w Warszawie w rozwoju społeczno-gospodarczym Lubelszczyzny w latach 1898-1939 Małgorzata Kamieniecka s. 125-139
Porównanie zasad ujmowania i wyceny przychodów według Ustawy o rachunkowości i MSR Małgorzata Kamieniecka s. 287-297