Znaleziono 5 artykułów

Danuta Kamolowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bruno Kiciński i jego czasopisma Danuta Kamolowa s. 5-27
"Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej", oprac. Danuta Kamolowa przy współpr. Teresy Sieniateckiej, Warszawa 1998 : [recenzja] Tomasz Makowski Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Teresa Sieniatecka (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce", Danuta Kamolowa, Krystyna Muszyńska, Warszawa 1988 : [recenzja] Henryk Hollender Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 377-380
"Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Przewodnik", opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Krystyny Muszyńskiej (zbiory kościelne), Warszawa 1988 : [recenzja] Halina Chamerska Danuta Kamolowa (aut. dzieła rec.) Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.) s. 410-414
Fragment korespondencji Joachima Lelewela z Konstantym Świdzińskim z lat 1826-1830 Danuta Kamolowa s. 480-486