Znaleziono 2 artykuły

Ewelina Kancik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
E-komunikacja jednostek samorządu terytorialnego z obywatelami Ewelina Kancik s. 107-116
Konferencja naukowa "Partie polityczne przełomu XX i XXI wieku. Kondycja, kierunki rozwoju i perspektywy", Lubostroń 21-22 wrzesień 2011 roku : [sprawozdanie] Ewelina Kancik s. 118-121