Znaleziono 6 artykułów

Antoni Kantecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkoły polskie w Afryce Wschodniej we wspomnieniach uczniów Antoni Kantecki s. 69-78
Kursy repolonizacyjne Antoni Kantecki s. 72-75
Tajne nauczanie na ziemiach polskich w latach 1939-1944 : wspomnienia gorzowskich nauczycieli Antoni Kantecki s. 91-98
50 lat państwowego szkolnictwa w Gorzowie Antoni Kantecki s. 129-137
Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej Antoni Kantecki s. 139-146
Witold Karpyza – kronikarz ziemi wołkowyskiej Antoni Kantecki s. 264-267