Znaleziono 4 artykuły

Teresa Kantelecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposoby obecności sacrum w pracach olimpijczyków województwa pomorskiego Teresa Kantelecka s. 101-104
„Rorate coeli” K. K. Baczyńskiego w interpretacji olimpijczyków Teresa Kantelecka s. 137-141
Biblia w pracach uczestników olimpiady Teresa Kantelecka s. 139-143
Sacrum w ustnych wypowiedziach olimpijczyków okręgu pomorskiego Teresa Kantelecka s. 179-182