Znaleziono 2 artykuły

Beata Kapela-Bagińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaki on był? – Portret Jana Pawła II słowem i piosenką malowany – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych pamięci papieża Beata Kapela-Bagińska s. 143-151
Kodeks etyczny gimnazjalisty a teksty literackie zamieszczone w podręcznikach do języka polskiego Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Między nami” Beata Kapela-Bagińska s. 144-151