Znaleziono 3 artykuły

Marek A. Karczmarzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Udział oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawie przed sądem odwoławczym Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 33-45
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9 października 1997 r. II KKN 261 Marek A. Karczmarzyk Piotr Rogoziński s. 243-249
Jubileusz 60-lecia Adwokatury Gdańskiej Marek A. Karczmarzyk s. 286-291