Znaleziono 15 artykułów

Mirosław Karpiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje kierownika Urzędu Stanu Cywilnego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego Małgorzata Czuryk Mirosław Karpiuk s. 25-40
Nadzór i kontrola w sferze wykonywania przewozu drogowego jako czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo transportowe Mirosław Karpiuk s. 33-41
Normatywne aspekty ograniczenia przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne Mirosław Karpiuk s. 71-82
Prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni a utrzymanie porządku i bezpieczeństwa Mirosław Karpiuk s. 99-108
Istota obowiązku wynikającego bezpośrednio z przepisu prawa na przykładzie opłaty dodatkowej Mirosław Karpiuk s. 151-169
"Karta Praw Podstawowych UE. Nowa szansa dla praw człowieka?", Wiesław Wacławczyk (red.), Warszawa 2010 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Wiesław Wacławczyk (aut. dzieła rec.) s. 159-164
Zakres nadzoru wojewody nad działalnością samorządu terytorialnego Małgorzata Czuryk Mirosław Karpiuk s. 179-195
"Zasady ustroju politycznego państwa", Martin Bożek, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Konrad Walczuk, Poznań 2012 : [recenzja] Kamil Sikora Martin Bożek (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) Konrad Walczuk (aut. dzieła rec.) s. 242-246
"Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej", Karolina Stopka, Warszawa, 2009 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Karolina Stopka (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Problemy polskiego prawa i administracji publicznej w piątym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Mirosław Karpiuk s. 277-281
"Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: aspekty materialne i formalne", Mirosław Karpiuk, Warszawa 2013 : [recenzja] Jarosław Kostrubiec Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) s. 293-295
"Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej", (red.) Małgorzata Czuryk, Mirosław Karpiuk, Jarosław Kostrubiec, Warszawa 2015 : [recenzja] Małgorzata Czuryk (aut. dzieła rec.) Mirosław Karpiuk (aut. dzieła rec.) Jarosław Kostrubiec (aut. dzieła rec.) s. 307
"ABC służby cywilnej", Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr Zuzankiewicz, Warszawa, 2010 : [recenzja] Mirosław Karpiuk Wojciech Drobny (aut. dzieła rec.) Marcin Mazuryk (aut. dzieła rec.) Piotr Zuzankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 328-332
"Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego" : sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Prawo. Gospodarka. Społeczeństwo", Warszawa, 16 kwietnia 2011 Mirosław Karpiuk s. 347-351
"Unia Europejska – dzień dzisiejszy a perspektywy otwarcia na Wschód" : Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Prawo, Gospodarka, Społeczeństwo", Warszawa, 3 czerwca 2009 Mirosław Karpiuk s. 356-362