Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Kasińska-Metryka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Psychological and marketing conditions of electoral activity of women Agnieszka Kasińska-Metryka s. 179-186
"Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999", Agnieszka Kasińska-Metryka, Kielce 2000 : [recenzja] Marek Żmigrodzki Agnieszka Kasińska-Metryka (aut. dzieła rec.) s. 219-220