Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Kawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Próba uściślenia podstawowych pojęć związanych ze zmianami użyteczności i wartości środków trwałych Mieczysław Kawa s. 25-35
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji Mieczysław Kawa s. 215-234