Znaleziono 12 artykułów

Jerzy Kehl

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja ubiorów pochodzących z sarkofagów książąt słupskich Helena Hryszko Jerzy Kehl Anna Rawa-Szubert s. 72-81
Ochrona obiektów muzealnych - sympozjum konserwatorskie w Warszawie Jerzy Kehl s. 72
Usuwanie grynszpanu z papieru Jerzy Kehl s. 98-99
Technika i materiały stosowane przy konserwacji zabytków - konferencja Grupy Roboczej ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Jerzy Kehl s. 132-133
"Techniki malarskie - spoiwa mineralne", Władysław Ślesiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Jerzy Kehl Władysław Ślesiński (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Kunstwerke chemisch betrachtet. Materialen, Analysen, Altersbestimmung", Josef Riederer, Berlin-Heidelberg-New York 1981 : [recenzja] Jerzy Kehl Josef Riederer (aut. dzieła rec.) s. 138
Międzynarodowe Seminarium Konserwatorskie w Veszprem Jerzy Kehl s. 154-156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Konserwacja zbiorów w muzeach wnętrz zabytkowych - seminarium w Łańcucie Jerzy Kehl s. 156
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spotkanie Komisji VI Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych ds. Konserwacji Zabytków Historii, Kultury i Muzealiów Jerzy Kehl s. 157
  Zacytuj
 • Udostępnij
Jeszcze o recenzji książki Władysława Ślesińskiego "Techniki malarskie - spoiwa mineralne" Jerzy Kehl s. 164
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Papirusy Tebańskie - antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych", Stanisław Stawicki, Wrocław-Łódź 1987 : [recenzja] Jerzy Kehl Stanisław Stawicki (aut. dzieła rec.) s. 199-200
Materiały stosowane w konserwacji, Moskwa, 13-19 października 1986 r. Jerzy Kehl s. 216-218