Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Kempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł "Sierotka" a unia brzeska Tomasz Kempa s. 47-63
Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich Zbigniew Anusik Tomasz Kempa (aut. dzieła rec.) s. 127-210
"Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku", Tomasz Kempa, Toruń, 2016 : [recenzja] Grzegorz Błaszczyk Tomasz Kempa (aut. dzieła rec.) s. 275-280