Znaleziono 7 artykułów

Krzysztof J. Kilian

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskusja nad artykułem Adama Groblera, „Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu” Piotr Bylica Kazimierz Jodkowski Krzysztof J. Kilian Dariusz Sagan s. 17-63
Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany Krzysztof J. Kilian s. 137-190
Proliferacja jako narzędzie podtrzymujące ewolucję człowieka w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda z okresu umiarkowanego Krzysztof J. Kilian s. 179-202
Czym są epistemiczne układy odniesienia? Krzysztof J. Kilian s. 191-235
Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa, „Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu” Piotr Bylica Małgorzata Gazda Kazimierz Jodkowski Krzysztof J. Kilian Dariusz Sagan s. 211-242
Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności : część 1 Krzysztof J. Kilian s. 237-298
Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności : część 2 Krzysztof J. Kilian s. 281-235