Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Kinaszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reinterpretacja apokatastazy jako urzeczywistnienia chrześcijańskiej nadziei w ujęciu teologii chrześcijańskiego Wschodu Mieczysław Kinaszczuk s. 108-122
„Uchrystusowienie” człowieka w świetle teologii chrześcijańskiego Wschodu Mieczysław Kinaszczuk s. 159-172
"Czy Bóg naprawdę cierpi? Tradycja i nauczanie św. Tomasza", Krzysztof Charamsa, Bolonia 2003 : [recenzja] Mieczysław Kinaszczuk Krzysztof Charamsa (aut. dzieła rec.) s. 196-198
Wniebowstąpienie Pańskie, Chrześcijanin świadkiem Chrystusa Mieczysław Kinaszczuk s. 250-252
17. niedziela zwykła, Chleb nasz powszedni Mieczysław Kinaszczuk s. 308-309
18. niedziela zwykła, Chrześcijanin człowiekiem przemienionym Mieczysław Kinaszczuk s. 310-311