Znaleziono 9 artykułów

Wiesław Kiwior

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wymogi stawiane formacji w instytutach życia konsekrowanego przez nową ewangelizację Wiesław Kiwior s. 13-26
Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie "Prawo Kanoniczne" Wiesław Kiwior s. 57-74
Etapy formacji ze szczególnym uwzględnieniem nowicjatu Wiesław Kiwior s. 101-117
Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów Wiesław Kiwior s. 117-145
Procedura obowiązująca przy eksklaustracji, sekularyzacji i wydalaniu z instytutów życia konsekrowanego Wiesław Kiwior s. 119-163
Dyspensa od celibatu kapłańskiego : kompetencja, tytuły prawne, procedura Wiesław Kiwior s. 161-175
XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego "Administracja w Prawie Kanonicznym", Warszawa, 14-18 Września 2011 Wiesław Kiwior s. 211-215
"Diccionario de Derecho Canonico", dir. C. Corral Salvador y J. M. Urteaga Embil, Madrid 1989 : [recenzja] Wiesław Kiwior J. M. Urteaga Embil (aut. dzieła rec.) C. Corral Salvador (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Sympozjum dla Wychowawców Zakonnych Seminariów Duchownych Wiesław Kiwior s. 266-277