Znaleziono 5 artykułów

Joanna Kizielewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele polityki morskiej największych gospodarek morskich świata w świetle międzynarodowych ustaleń Joanna Kizielewicz Katarzyna Skrzeszewska s. 117-126
Zarządzanie rozwojem regionu a grupy interesu Katarzyna Biełuszko Joanna Kizielewicz s. 148-161
Finansowanie działalności podmiotów zaangażowanych w promocję i kreowanie wizerunku Polski w kraju i za granicą Joanna Kizielewicz s. 251-273
Zachowania nabywcze turystów wypoczywających w strefie nadmorskiej Wybrzeża Gdańskiego Joanna Kizielewicz s. 285-308
Wpływ polityki fiskalnej państwa i władz samorządowych na rozwój rynku turystycznego Joanna Kizielewicz s. 385-397