Znaleziono 1 artykuł

Krzystzof Kołatka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wartościowanie postaw kapłanów w wybranych tekstach historyczno-literackich z Krajny. Krzystzof Kołatka s. 194-209