Znaleziono 4 artykuły

Witold Kołbuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kasaty unii cerkiewnej w piśmiennictwie rosyjskim XIX wieku Witold Kołbuk s. 27-40
Polityka ekspansji rosyjskiej Cerkwi prawosławnej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. Witold Kołbuk s. 57-74
Wezwania cerkwi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w połowie XIX wieku Witold Kołbuk s. 113-122
Od idei jedności wyznaniowej do ukształtowania się tożsamości kulturowo-narodowej na pograniczu polsko-ruskim w piśmiennictwie XIX wieku Witold Kołbuk s. 305-315