Znaleziono 7 artykułów

Piotr Kołodko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Chłosta jako kara w rzymskim wojskowym prawie karnym Piotr Kołodko s. 61-76
Uwagi na temat odpowiedzialności 'magistratus populi Romani' w świetle prawa prywatnego oraz prawa publicznego Piotr Kołodko s. 117-147
Rzymska terminologia stosowana na określenie narzędzi używanych podczas chłosty Piotr Kołodko s. 121-144
"Lex Calpurnia de pecuniis repetundis" i jej znaczenie dLa ewolucji rzymskiego prawa karnego Piotr Kołodko s. 137-161
The Powers and Significance of the Prefect of the ‘Vigiles’ (‘praefectus vigilum’) in Ancient Rome Piotr Kołodko s. 199-214
I Szczecińska Konferencja Romanistyczna pt. "Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki", Szczecin 18-20 września 2015 r. Piotr Kołodko s. 239-241
"Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana", Elena Tassi Scandone, Napoli 2008 : [recenzja] Piotr Kołodko Elena Tassi Scandone (aut. dzieła rec.) s. 377-391