Znaleziono 4 artykuły

Maciej Kołodziejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny badacz w perspektywie procesów autoewaluacyjnych Maciej Kołodziejski s. 115-132
Muzyka i język – myślenie i audiacja : kilka uwag o potrzebie budowania kompetencji audiacyjnej małego dziecka Maciej Kołodziejski s. 128-149
Środowiskowy wymiar uczenia się muzyki w kontekście rozwoju audiacji Maciej Kołodziejski Paweł A. Trzos s. 163-178
Preferencje muzyczne młodzieży płockich szkół średnich w kontekście edukacyjnym Maciej Kołodziejski s. 215-238