Znaleziono 6 artykułów

Urszula Kobylińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współczesne wyzwania dla miejskich samorządów w zakresie kreowania wizerunku Urszula Kobylińska s. 61-71
Haćki, gm. Bielsk Podlaski, woj. białostockie, st. 1 - grodzisko Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński s. 98
Haćki, woj. białostockie. Stanowisko 1 - grodzisko Marek Dulinicz Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński Wojciech Wróblewski Ludomir Łoźny s. 126-127
Kalisz - Zawodzie. Grodzisko Tadeusz Baranowski Leszek Gajewski Małgorzata Gula Witold Hensel Urszula Kobylińska M. Krakowiak Sława Nowińska L. Słupecki Stanisław Tabaczyński s. 126-127
Haćki, woj. białostockie. Stanowisko 1 Marek Dulinicz Lech Kaczmarek Urszula Kobylińska Zbigniew Kobyliński s. 145-146
Rola systemów zarządzania jakością w kształtowaniu wizerunku urzędu miasta Ewa Glińska Urszula Kobylińska s. 185-194