Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Kochaniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regulacyjne granice stabilności depozytów gospodarstw domowych Katarzyna Kochaniak s. 37-52
Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązywania Katarzyna Kochaniak s. 139-150
Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych Katarzyna Kochaniak s. 203-220
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce Katarzyna Kochaniak s. 305-313
Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro Katarzyna Kochaniak s. 363-376