Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Kociołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pneumatologiczno-charyzmatyczne znamię Kościoła „duszą” eklezjalnie ukierunkowanej katechezy Andrzej Kociołek s. 183-195
Chrystologiczno-sakramentalny wymiar nowego ludu bożego jako centralne założenie dla biblijno-kerygmatycznie ujętej katechezy Andrzej Kociołek s. 213-225
Katecheza formą przepowiadania słowa Bożego w Kościele Andrzej Kociołek s. 221-240
Katecheza podstawową formą przepowiadania słowa Bożego w Kościele : eklezjalne ukierunkowanie katechezy w świetle teologicznej interpretacji przepowiadania słowa Bożego : część 1 Andrzej Kociołek s. 229-251
Urzeczywistnianie się Kościoła przez katechezę : eklezjalne ukierunkowanie katechezy w świetle teologicznej interpretacji przepowiadania słowa Bożego : część 2 Andrzej Kociołek s. 253-262
Kościół istotną treścią katechezy : eklezjalne ukierunkowanie katechezy w świetle teologicznej interpretacji przepowiadania słowa Bożego : część 3 Andrzej Kociołek s. 263-273
Trynitarno-zbawczy charakter Kościoła podstawą eklezjalnego ukierunkowania współczesnej katechezy Andrzej Kociołek s. 273-286