Znaleziono 6 artykułów

Ewa Komorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawda" w ujęciu lingwistyki współczesnej Ewa Komorowska s. 79-92
Jak się ma "krawat" do "kravat'", "dywan" do "divan" czy "kawior" do "kavior", czyli o polsko-rosyjskiej homonimii międzyjęzykowej Ewa Komorowska s. 93-108
Od metody naukowej do naturalizmu metodologicznego : ewolucja idei Chelsea Rose Mytyk Harry Lee Poe Bartosz Błaszczak (tłum.) Gerard Dmuch (tłum.) Ewa Komorowska (tłum.) Iwona Kumiszcze (tłum.) Izabela Obłaczyńska (tłum.) Katarzyna Piłka (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Marika Poprawska (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) Karolina Stencel (tłum.) Katarzyna Szot (tłum.) Piotr Wróblewski (tłum.) s. 137-151
"(1) Pragmatik von Aufforderungshandlungen im Deutschen, Polnischen und Russischen ; (2) Pragmatyka dyrektywnych aktów mowy w języku niemieckim, polskim i rosyjskim ; (3) Прагматика побудителиых речевых актов в немецком, полском и русском языках", Urszula Kantorczyk, Ewa Komorowska, Ирина Павловна, Татъяна Михайловна Веселовская, Szczecin-Rostock 2008 : [recenzja] Agnieszka Kubiczek Urszula Kantorczyk (aut. dzieła rec.) Ewa Komorowska (aut. dzieła rec.) Irina Pavlovna Lysakova (aut. dzieła rec.) Tat'âna Mihajlovna Veselovskaâ (aut. dzieła rec.) s. 295-300
"Barwa w języku polskim i rosyjskim : rozważania semantyczne", Ewa Komorowska, Szczecin 2010 : [recenzja] Ewa Komorowska Adrianna Seniów s. 336-341
"Świat Słowian w języku i kulturze IX. Kulturoznawstwo", red. Ewa Komorowska, Joanna Misiukajtis, Szczecin 2008 : [recenzja] Ewa Pacławska Ewa Komorowska (aut. dzieła rec.) Joanna Misiukajtis (aut. dzieła rec.) s. 363